Når der i den danske fremstillingsindustri opstår problemer med materialer, skal det være nemt og hurtigt for Danmarks mange dygtige forskere at hjælpe med at finde en løsning. Derfor søsættes nu et netværk, hvor medlemmerne kan hjælpe hinanden, når en maskine går i stykker i produktionen, produkter bliver sendt retur til fabrikken med fejl og mangler, eller der er behov for produktudvikling.

Med Innovationsfonden for bordenden går en koalition af stærke partnere fra den danske industri, GTS-institutter og Danmarks forskningsmiljø nu sammen i et samfundspartnerskab for i fællesskab at frembringe nye materialespecifikke løsninger til gavn for dansk industri.

Helt centralt er det, at disse løsninger skal kunne realiseres inden for en overskuelig tidshorisont, således at den danske industri mærker effekten af samfundspartnerskabet hurtigt, og at konkurrenceevnen styrkes som resultat af dette.

Midlet er at skabe såkaldte ”fast tracks”, overhalingsbaner, for innovationen, hvor projekter drives i den retning, hvor industrien forudser et behov, og hvor de aktiviteter prioriteres, der har konkrete aftagere.

-    Når der opstår problemer i industrivirksomheder, er reaktionstiden helt central. Men hvis løsningen kræver, at man skal ud at tale med videnpartnere og eksperter, tager det ofte lang tid. Det er her, fast track gerne skulle hjælpe, siger Kasper Therkildsen, projektleder hos Siemens, og tilføjer:

-    Vi stiller et netværk op, hvor man som virksomhed kan henvende sig med sit problem. Så vil der være et ekspertpanel, som går ind og vurderer, hvem der er de bedste i Danmark til at løse problemet. Det kan være, at det er en person eller virksomhed inden for netværket, og det kan også tænkes, at der skal flere partnere til.

Netværket og det bagvedliggende projekt, som har fået en bevilling af Innovationsfonden, er målrettet alle brancher, der beskæftiger sig med materialer. Der stilles krav til samarbejdspartnerne om, at man skal kunne reagere hurtigt og stille nogle ressourcer til rådighed for netværket. Til gengæld betaler den enkelte virksomhed selv for udgifterne til selve løsningen af et givent problem.

Internettet kommer til at spille en central rolle, og der vil blive oprettet en formular til at indberette et problem. Initiativtagerne til netværket fremhæver dog, at man gerne vil satse på telefonisk kontakt, så det er lettere at indkredse årsagen til det enkelte problem.

Fra et teknisk synspunkt vil der som en del af projektet blive oprettet tre forsknings og udviklingsplatforme med fokus på:

  1. Karakterisering og fejlanalyse
  2. Avancerede bulk- og overfladeløsninger
  3. Test samt modellering og validering

Et erklæret mål med samfundspartnerskabet er at skabe et stærkt dansk forum for materialer og overfladeteknologi, hvor en videnportal udgør en central platform til den bedst mulige videndeling og faciliteter for alle danske virksomheder.

Samfundspotentiale:
En høj produktivitet kan blive hjulpet godt på vej af en hurtig problemløsning. Et nyt netværk bestående af såvel virksomheder som universitetsforskere og andre fagfolk vil kunne hjælpe med at sikre, at produktion af materialer bliver så uproblematisk som muligt. Adgang til hurtig og effektiv problemløsning samt nyudvikling af materialeløsninger vil øge danske virksomheders globale konkurrenceevne og medvirke til at bevare danske arbejdspladser.