Promovering af partnerskabet på Dansk Materialenetværks Årsdag 4. april

Lisbeth Hilbert, FORCE Technology, præsenterede 4. april Fast Track partnerskabet på Dansk Materialenetværks Årsdag på LORC i Munkebo, hvor 90 medlemmer af netværket deltog.

Promoveringen er et vigtigt element i udbredelsen af partnerskabet til den danske industri.

Flere billeder fra dagen kan ses her: http://www.dmn-net.com/da/dansk-materiale-netvaerk/nyheder/DMN-Aarsdag-2017-i-Munkebo#