Resultat af Fast Track projekt: Revnemodstandsdygtighed i epoxymaling

Projektets baggrund

Der er øget efterspørgsel på hurtigt tørrende maling, som både koster mindre og som har et lavere indhold af VOC - flygtige organiske forbindelser. Disse systemer har øget risiko for revnedannelse og dermed mekaniske fejl i malingen. 

Udfordringen er at disse coatings bliver udsat for mange forskellige situationer i deres levetid; hvordan påføres malingen og under hvilke forhold, er der varmt, koldt, fugtigt og er det udsat for sollys? Hvad er den underliggende overflades tilstand? Hvilken lagtykkelse opnås der, og er den ensartet? Og hvorledes påvirker det revnemodstandsdygtigheden i den påførte maling

Projektets formål var at fokusere på de processer som er bestemt af malingsproducenten, dvs. tørretid, hærdetid og spændingsudvikling. 

Metoder

Situationen er meget kompleks pga. de mange ukendte faktorer. De forskellige processer som sker under tørring og hærdning er undersøgt. Spændingsudviklingen er undersøgt ved shim bending metoden. Der er opnået stor forståelse for den udvikling der sker i malingen selv efter den er i sin funktion. 

Denne udvikling har stor indflydelse på den ydeevne som malingen har på lang sigt, når det præcise miljø som malingen bliver udsat for i slutbrug. 

Resultater

De første skridt er taget til at forstå samspillet mellem tørring, hærdning og spændingsudviklingen. Der er identificeret pålidelige metoder til at undersøge hver process og der er ligeledes lavet et dybdegående studie af hurtigt-hærdende epoxy systemer. 

Det har således været muligt at identificere metoder til at øge forståelsen af tørring, hærdning og stress udvikling. Tørring blev kvantificeret med simple vægttabs-eksperimenter, hærdning blev undersøgt med DSC, differentialscanningkalorimetri, og spændingsudklingen blev undersøgt med shim bending metoden. 

Projektets partnere: Hempel A/S, Aalborg Universitet og FORCE Technology.