Netværksdag i materiale innovationens tegn

Anderledes måder og metoder at skabe innovation i virksomheder på tværs af faggrupper var et populært tema ved årets netværksdag for Fast Track-netværket, der inkluderede et ekspertpanel med nogle af verdens dygtigste materialeeksperter.

- Af Thore Dam Mortensen

Branchefolk fra både toneangivende større virksomheder i den danske industri, ambitiøse underleverandører og nysgerrige Start-Ups deltog i starten af september i årets store Fast Track-arrangement om innovative, men også praktiske måder at løse konkrete overflade- og materialeproblemer på. Organisationen bag det Innovationsfonden-støttede samfundspartnerskabsprojekt Fast Track, der blev søsat forrige år med 35 millioner kroner i støtte, havde i år valgt Teknologisk Institut i Taastrups hovedbygning som scene. Her kunne de fremmødte så opleve en række danske såvel som udenlandske forskere og industrieksperter gå i dybden med innovative måder at angribe konkrete problemstillinger på i industrien. I netværket er det således ambitionen, at medlemmerne hjælper hinanden, eksempelvis når en maskine går i stykker i produktionen, eller når der skønnes behov for helt nye materialeteknologiske løsninger på problemer.

Arrangører og medlemmer af Fast Track Project Management Teamet, Lars Pleth Nielsen og Kasper Bondo Hansen, var godt tilfredse med dagens fremmøde på lidt over 60 fagfolk.

Arrangører og medlemmer af Fast Track Project Management Teamet, Lars Pleth Nielsen og Kasper Bondo Hansen, var godt tilfredse med dagens fremmøde på lidt over 60 fagfolk.

Et af de indlæg, der på dagen mødte størst spørgelyst fra deltagerne, kom fra Steen Lauridsen fra Terma. Han fortalte om virksomhedens succes med at holde særlige workshops med henblik på at skabe nye ideer og inspiration i organisationen. For virksomheden har det vist sig at være en stor succes at få en række eksterne fagfolk fra Fast Track-netværket på besøg for at give deres besyv med i en kreativ skabelsesproces, hvor ud fra kommende input kan være med til at ændre mønstre og tankegange, konstaterede Steen Lauridsen. De første oplæg på dagen gav arrangementet et internationalt snit. Først var Solution Sales Lead, Tuomas Pinomaa, efterfulgt af Senior Scientist, Tomi Suhonen. Begge er ansat ved Technical Research Centre of Finland, VTT , der er den finske pendant til Teknologisk Institut, TI, i Danmark, og som TI har en samarbejdsaftale med. Sidstnævnte fortalte om Process-Structure-Properties- Performance, PSPP, paradigmet, der er på vej til at blive en hjørnesten inden for computerbaseret materialeudvikling, ICME. I den forbindelse præsenterede han en række vellykkede casestudier med resultater fra implementeringen af et egenudviklet Multiscale Materials Modeling Toolset til design af forskellige materialeløsninger målrettet en række specifikke industrielle applikationer. Blandt VTT's kunder er i dag førende industrivirksomheder som Sandvik Coromant, EOS, Caterpillar og ArcelorMittal, fremhævede Tomi Suhonen.

HJÆLP VINDINDUSTRIEN

Fra Force Technology gav Teamleader, Trine Nybo Lomholt, et indblik i arbejdet med at standardisere korrosionsbeskyttelsestiltag i forbindelse med en række projekter, der omhandler blandt andet fremstillingen af fundamenter til offshorevindmøller. Hun opfordrede de fremmødte til at byde ind med ideer til løsninger af problemer i de forskellige projekter. For der er stadig rigtig mange problematikker, der skal undersøges og løses med henblik på at gøre den grønne energiteknologi billigere og derved mere konkurrencedygtig i forhold til eksempelvis fossile brændstoffer, understregede hun.

Som afslutning på de fælles plenumoplæg gav leder af Teknologsk Instituts Tribologicenter, Lars Pleth Nielsen, tilhørerne en udførlig introduktion til bogen ’Advanced Surface Technology’, som han har skrevet sammen med DTU-professor, Per Møller. I bogen understreger de to verdenskendte brancheeksperter, at det er nødvendigt at have et overblik over mulige overfladebehandlingsmetoder for at kunne vælge den mest optimale løsning til en given materialeteknologisk problemstilling. Herudover gav han sit syn på en række andre velkendte overfladebehandlingsprocesser og -materialer.